Gratis i Apoftegmata

A jeśli ten swemu zdrowiu złym jest przyjacielem, jako ma być szczerego afektu przeciw tobie? Qui sibi nequam, qui bonus?
10.
Łaska Boża, dobre zdrowie — co trzeciego niech kto powie.
11. Pop ruski: będzie święto w ten tydzień, ale nie wiem którego dnia. Święćciesz wy cały tydzień!
by diabłem beł, tedy go nie miniecie.
12.
Mazur: Pożycz mi oszczepa na zwierza, z diabłem żebym szedł na Święty Krzyż: ita solent isti barbari incaute loqui (tak zwykli ci barbarzyńcy mówić niebacznie).
13.
Niemiec Polaka, Niemca Włoch, Włocha Hiszpan, Hiszpana Żyd, Żyda diabeł oszuka.
14. Przygania kocioł garncowi a oba czernią.
15.
Jadąc przez Mazowsze zgadałem się z jednym slachcicem w Warce o Moskwie. Między inszymi rzeczami pytał mie: jako tam lecie wielki dzień?
Gdym począł opowiadać, drugi mie spytał: „a byliżeście tam?" Rzekę, żem nie był. A on na to: „a diabłas powiadas o tym".
16. Mniszki nie opuścieły świata i rozkoszy.
Bo czego nie miały, jakoby opuścieły? a czego nie zażyły, jakoby miały? Trudno to pojąć. Nie pogardzam ja tego, czego nie mam.
17. Przed tym chwalono ludzi et ad chorum et ad forum.
Jezuitom tego trudno przyznać, bo oni ad forum wprawdzie udają się, a któż tego nie widzi? ale ad chorum nie, bo godzin nie śpiewają, na jutrznię nie wstają!
Tak wiele zakonów beło dotąd, żaden nie imał się takiej postroneriej, bo na cóż inszego jest zakon każdy, tylko aby P. Bogu służył?
Na ostatek jezuicki nastał, który zaniechawszy śpiewania wziął to sobie co do powabienia ludzi jest nasposobniejszego.
Pomnię, gdym to jezuicie jednemu zadał, czemu by nie śpiewali godzin na chwałę Bożą, rzekł mi: nie dziwuj się, W M.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. https://gbely.ibetonove-zumpy.sk
    test prędkości

Menu:

Reklama: