Gratis i Apoftegmata

Wspomnicie sobie, co pisze dalej wasze Summarium constitutionum na miejscu wyższej mianowanym: Quisque sibi peruadeat, quod qui sub oboedientia vivunt se ferri ac regi a divina
providentia per superiores suos sinere debent, perinde ac si cadaver essent, quod quoquo versus ferri et quacunque ratione tractari se sinit, vel similiter atque senis baculus, qui
ubicunque et quacunque in re velit eo uti, qui eum mami tenet, ei inserat. Patrzcież, ks.
jezuita, że Wmć jest jako trup; jako Wmci generał przewali na ten abo na ów bok, tak musisz leżeć.
Jest Wmć jako baculus jakiego dziadka; trzeba się tym kijem podeprzeć, to się podeprzeć; trzeba tym kijem kogo uderzyć, to uderzyć; trzeba ten kij w błoto wrzucić i po nim
przeleźć, [to] wrzucić i przeleźć; a trzeba ten kij złamać i w ogień wrzucić [to] złamać i spalić.
Z. Przebóg, cóż ja to słyszę?
Dlaboga, poślę po swoich synów, aby za waszą namową nie zostali trupami i takowemi kijami; niech się uczą po staroświecku.
Nielada pociecha rodzicom wolnym się szlachcicem urodziwszy, być potym niewolnikiem i mieć prawie servum arbitrium!
Pamiętam piękną sentencyą u Cicerona: Non aliunde pendere, nec extrinsecus aut bene aut male vivendi suspensas habere rationes laus sapientiae maxima.
J.
Pogańska to sentencya, w szkole zaś Chrystusowej wielka to rzecz być e Societate Jesu.
Z. E Societate Jesu; i to hardość wielka, żeście się Towarzystwem Pana Jezusowym nazwali.
J.
Nie Towarzystwem, ale zakon nasz nazwany jest Societas Jesu od Ojców śś. papieżów.
Z.
Już ja waszych subtelności nie rozumiem; ale i w waszym dykcyonarzu aza Towarzystwo nie jest Societas ?
P. Ks.
jezuita nieźle mówi, Jegomość; łatwie się to pokaże i z waszych pisarzów. O tym tytule pisze szeroko Julius Nigronus Genuensis; siła by przypominać.
Wspomnię pierwej historyą, którą tam ex Ludovico Pontano (też to jezuita), pisze: Gregorius XIII pont. max.
hortabatur quemdam, ut Societatem nostram ingrederetur; qui cum repugnantiam in se ad id faciendum sentiret, descendit ad templum s.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. https://gbely.ibetonove-zumpy.sk

Menu:

Reklama: