Gratis i Apoftegmata

, o wielkich rzeczach". — „A o których?" — mówi arcybiskup. Odpowie Walek: „Chwalę to, Miłościwy ks., że Wmć z tak zacnymi pany wjachał na arcybiskupstwo. Gdyby był ś.
Wojciech tak ostrożnie jachał do Prus, pewnieby się nań byli Prusacy nie porwali". Rozśmiali się wszyscy, a ks. arcybiskup za ten żart podał Walkowi potrawę z półmiskiem.
Otóż, choć też jezuici nie z wojskiem przyszli, ale przyszli authoritate imperantis, co stoi za wojsko dobre; wielka to broń: Sic volo, sic iubeo.
Osądźcież sami, co komu przypisać, co jest u was per se, co per accidens. Udał się Andreas Oviedo jezuita na to, aby Abaszynów przywiódł do jedności kościoła rzymskiego.
Uczyniono go dlatego patryarchą Aethiopiae, to jest, murzyńskim. Mieszkał tam długo, ale nie mógł nic sprawić.
O czym, gdy się z listu Sebastyana, luzytańskiego króla, przez udanie żydowskie, jako jezuita Godignus rozumie, dowiedział papież Pius V, pisał do niego, aby się raczej udał do
Japonu i Chiny, ponieważ praca jego między murzyny pożyteczna nie była.
On odpisał naprzód, że trudno miał z tamtego kraju wyniść, ponieważ w tym porcie, którym tylko samym wyniść mógł, siła była saraceńskich okrętów chrześcijanom
nieprzyjaznych. Z strony przyłączenia Abaszynów abo murzynów do jedności kościoła rzymskiego, patrzcie, co pisze, słowa jego własne położę ex lib. de Abassinorum rebus 3 cap.
13: Quod ad reliqua ita sentio: primum si quingenti duntaxat ad nos ex India mittantur Lusitani milites, quos iam diu et votis omnibus optamus et vehementissime poscimus et adhuc favente
numine habituros speramus, non erit dubium, quin non solum ad Romanae ecclesiae oboedientiam rebelles Abassini, verum etiam ad Christi doctrinam multi ethnicorum populi venturi sint.
Patrz Wmć, jaką radę podaje ten murzyński apostoł.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. przegrywanie kaset vhs warszawa

Menu:

Reklama: