Gratis i Apoftegmata

że tak wiele ław, tak wiele progów ich synaczek liczy w takich dygnitarstwach, a nie widzą tego, że to jedna tylko nauka, że to przecię grammatica.
Z.
Dla Boga, tak jest właśnie; bacznie WM. o tym sądzisz.
P. Mój drogi panie, poradź się WM.
w tym i namędrszego, co się zna na naukach i może dobrze osądzić, quibus terminis fines artium distinguuntur ; nie inaczej WM. powie. Bo jako WM.
grunt z sąsiedzkim gruntem ma pewne granice, o których sądzi urząd na to postanowiony, tak i o naukach WM. rozumiej, których w szkołach dawno uczono. Mnie WM.
widzisz starego, siwego, a tego wszystkiego, co się oni uczą w tak wielu szkołach, progi różne przechodząc, ja za moich dawnych czasów nauczyłem się na jednej ławie, w jednej
izbie, czasem na ostatku siedząc; czytano tam pierwszym coś trudniejszego, a przecię słuchając przychodziło do tego, żem to porozumiewał. Patrzże WM.
, jako siła czasu przyjdzie trawić w tak wielu szkołach na regułach różnych, trudnych, nieuważnie pisanych.
Co się chłopiec przedtym jednej reguły uczył, nomina virorum, teraz już dwoja praca.
Naprzód się uczyć: Quae maribus solum tribuuntur, mascula sunto; aby to zrozumiał potrzeba drugiej eksplikacyej, to jest, nomina virorum etc.
sunt generis masculini, a potym dopiero exempla.
Przedtym nomina mulierum sunt feminini generis, ut Barbara; teraz femineum dices, quod femina sola reposcit, i na to znowu wykład i przykład. Cóż to było po tych wielu regułach?
Zaś tak wiele czasu strawiwszy na gramatyce, przez retorykę prowadzą discipuła do filozofiej.
Tu już zabawić się było potrzeba, a oni to nazwali cursum philosophiae znacząc, że filozofią przebieżeć tylko potrzeba, nie zastanowić się na niej.
Pomnię o tym zdanie człowieka wielkiego dowcipu i rozsądku, ks. Stanisława Sokołowskiego, o którym WM. słychał.
Z. Ten to, który był w poszanowaniu wielkim u króla Stefana?
P.
Ten jest [...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. test prędkości
    przegrywanie kaset vhs warszawa

Menu:

Reklama: